Kisah Nabi Idris A.S Lengkap dengan Beberapa Nasihatnya - GALINESIA
Nabi idris adalah keturunan keenam dari nabi adam. Menurut riwayat, nabi idris bermukim di mesir. berdakwah untuk agama allah. Mengajarkan tauhid dan beribadah kepada allah. Serta memberi petunjuk kepada pengikutnya agar senantiasa menetapi kebenaran, menyelamatkan diri dari siksaan akhirat dan kehancuran serta kebinasaan di dunia.

Kisah Nabi Idris A.S Lengkap dengan Beberapa Nasihatnya

Konon katanya, nabi idris diangkat menjadi rosul saat beliau sudah berumur 82 tahun. diantara beberapa nasehatnya adalah sebagai berikut :
  1. Kesabaran yang disertai iman kepada allah akan membawa kemenangan.
  2. Orang yang bahagia adalah orang yang mawas diri dan mengharap syafaat allah dengan amalan - amalan shalehnya. 
  3. Jangan bersumpah dalam keadaan kamu berdusta dan jangan menuntut sumpah dari orang yang berdusta supaya kamu tidak menyekuti mereka dalam dosa.
  4. Jangan mengiri orang yang mujur nasibnya karena mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kemujuran nasibnya.
  5. Barangsiapa yang melewati kesederhanaan (berlebihan atau berfoya - foya) tidak sesuatupun akan memuaskannya. 
  6. Kehidupan orang itu pun hendaknya mengandung hikmah.
Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa nabi idris adalah orang yang pertama mengajarkan tentang menjahit dan menata pakaian, ilmu falak dan tulis menulis dengan menggunakan pena. 

Menurut tafsir ibnu hatim, Nabi idris wafat pada saat dia berada di langit keempat dan di bawa oleh malaikat. tersebut dalam sebuah ayat dalam al - qur'an, yaitu:
Dan ceritakanlah (hai muhammad kepada mereka) kisah idris didalam al-qur'an. Sesungguhnya ia adalahs seseorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatkan ke derajat yang tinggi. (Al-qur'an Surat Maryam :56 - 57).
Konon demikian cerdiknya nabi idris ini sehingga ia pernah melihat neraka dan surga. Ia ingin menetap disurga namun karena surga itu hanya dihuni setelah hari kiamat maka ia tidak diperkenankan tinggal disana. Maka ia hendak kembali kedunia. Nabi idris tidak mau kembali kedunia karena nyawanya telah dicabut, maka ia lebih memilih untuk tinggal di langit. 

Demikian ulasan artikel kami tentang Kisah Nabi Idris A.S Lengkap dengan Beberapa Nasihatnya yang kami Lansir dari dari buku Kisah Nyara 25 Nabi dan Rosul disetai pengetahuan aqidah islam yang ditulis oleh MB, Rahimsyah, AR. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah berkunjung. 

Post a Comment